понедельник, 26 марта 2018 г.


Види насильства над дітьми та їх вплив на дітей

1.Фізичне насильство:
Дії або відсутність дій з боку батьків або інших дорослих, в результаті яких фізичне або розумове здоров'я дитини порушується або знаходиться під загрозою ушкодження. Наприклад, тілесні покарання, удари долонею, стусани, дряпання, опіки, задушення, грубі хапання, штовхання, плювки, застосування палиці, ременя, ножа, пістолета і так далі.
Вплив на дитину (поведінкові і психологічні індикатори) :
- При ушкодженні будь-яких органів тіла відбувається порушення в органах чуття, затримка розвитку, малорухомість
- Діти можуть ставати агресивними, тривожними, що позначається на їх відношенні з іншими людьми
 - Можуть бути надзвичайно сором'язливими, байдужими, уникати однолітків, боятися дорослих і грати тільки з маленькими дітьми, а не з ровесниками;
 - Страх фізичного контакту, страх йти додому
- Тривога, коли плачуть інші діти, тики, смоктання пальців, розгойдування
Медичні індикатори фізичного насильства над дитиною:
1. Рани і синці:
 - різні за часом виникнення;
 - в різних частинах тіла (наприклад, на спині і грудях одночасно) - незрозумілого походження;
 - мають особливу форму предмета (наприклад, має форму пряжки ременя, долоні, лозини);
2. Відмова від медичної допомоги, суперечливі свідчення про походження ушкоджень.
3. Госпіталізація, що повторюється.
Особливості поведінки батьків або опікунів, що дозволяє запідозрити жорстокість по відношенню до дитини :
- Суперечливі, плутані пояснення причин травм у дитини або відмова дати пояснення.
- Пізнє звернення по медичну допомогу, іноді ініціатива звернення по допомогу виходить від сторонньої особи.
- Перекладання відповідальності за травму на саму дитину.
 - Неадекватність реакції батьків на тяжкість ушкоджень, у бік їх перебільшення або зменшення.
 - Відсутність стурбованості за долю дитини.
 - Неувага до дитини, ненадання йому емоційної підтримки, позбавлення ласки.
 - Поведінкові ознаки психічних розладів або патологічних рис вдачі (агресивність, схвильованість, неадекватність та ін.)
. - Виявлення великої стурбованості власними проблемами, що не відносяться до здоров'я дитини. - Оповідання про те, як їх карали в дитинстві.
У підлітковому віці, періоді дорослості, в сімейному житті особи, що піддавалися фізичному насильству в дитинстві, можуть бути жорстокі з оточенням. Дуже важливою відмінністю жертв в дорослому віці є нездатність справлятися з проблемами, а також шукати і отримувати допомогу від навколишніх людей. Коли дитина-жертва не отримує допомоги від власних батьків, це підриває його здібності до пошуку допомоги і взаємовідносин з людьми в майбутньому Дорослі, що пережили в дитинстві насильство, так само як і більшість жертв життєвих травматичних подій, страждають або від зниженого, або від підвищеного контролю за своїми почуттями, імпульсами, рівнем тривоги. Виявилось, що коли діти-жертви досягають дорослості, вони мають істотний ризик виявити психопатологію.

Характерні риси дорослої людини, що не впоралася з травмою насильства в дитинстві :
- жорстокість, насильство, відсутність турботи в сім'ї;
- хаотична або дезорганизованная сім'я;
- втрата інтересу і неприйняття підлітка сім'єю;
- низька якість спілкування членів сім'ї між собою;
- саморазрушающее поведінка;
2.Відсутність турботи про дітей:  неувага до основних потреб дитини в їжі, одязі, житлі, медичному обслуговуванні, нагляді.
 Вплив на дитину:
 - не росте, не набирає відповідної ваги або втрачає вагу. Дитина постійно голодує, жебрачить або краде їжу
 - кинутий, без нагляду, не має відповідного одягу, житла
- немає щеплень, потребує послуг зубного лікаря, погана гігієна шкіри
- не ходить в школу, прогулює школу, приходить в школу дуже рано і йде з неї надто пізно
- втомлюється, апатичний, відхилення в поведінка, вандалізм.

3.Емоційно погане поводження з дітьми (психічне насильство) :
- звинувачення на адресу дитини (лайка, крики)
- приниження його успіхів, приниження його гідності
- відкидання дитини
- тривале позбавлення дитини любові, ніжності, турботи і безпеки з боку батьків
- примус до самотності
- здійснення у присутності дитини насильства по відношенню до чоловіка або інших дітей
- викрадення дитини
- спричинення болю домашній тварині з метою залякав дитина.

Вплив на дитину:
- затримка у фізичному, мовному розвитку, затримка зростання (у дошкільнят і молодших школярів)
- імпульсивність, вибуховість, шкідливі звички (смоктання пальців, виривання волосся), злість
- спроби здійснення самогубства, втрата сенсу життя, цілі в житті (у підлітків)
- поступливість, податливість
- нічні кошмари, порушення сну, страхи темряви, боязнь людей, їх гніву
 - депресії, печаль, безпорадність, безнадійність, загальмованість.
4.Сексуальное насильство над дітьми:
 Будь-який контакт або взаємодія між дитиною і людиною, старше його за віком, в якому дитина сексуально стимулюється або використовується для сексуального задоволення. Це:
- ласка, еротизована турбота;
- демонстрація статевих органів, використання дитини для сексуальної стимуляції дорослого;
- згвалтування із застосуванням сили, орально-генітальний контакт;
- сексуальна експлуатація (порнографічні фотографії з дітьми);
- проституція.
Вплив на дитину:
1. Дитина виявляє дивні (химерні), занадто складні або незвичайні сексуальні знання або дії;
2. Може сексуально приставати до дітей, підлітків, дорослих;
 3. Може скаржитися на свербіж, запалення, біль в області геніталій;
4. Може скаржитися на фізичне нездоров'я;
5. Дівчинка може завагітніти;
 6. Дитина може захворіти хворобами, що передаються статевим шляхом;
7.Не розповідає свій секрет (сексуальні стосунки з дорослими або з однолітком) із-за безпорадності і звикання, а також загрози з боку кривдника.
Особливості поведінки дорослих, що дозволяє запідозрити емоційне насильство по відношенню до власних дітей :
- Зневага, лайка, звинувачення або публічне приниження дитини;
- Відмова в розраді, коли він дійсно переляканий або пригнічений;
- Постійне надкритичне відношення до дитини;
- Негативна характеристика дитини;
- Ототожнення дитини з нелюбимим або ненависним родичем;
- Перекладання на нього відповідальності за свої невдачі;
- Відкрите визнання в нелюбові або ненависті до дитини.
Якщо хоч би на один з цих пунктів є відповідь "так", то необхідно звернутися по допомогу.

воскресенье, 18 марта 2018 г.


Основні складові здоров’я: фізична, соціальна, психічна, духовна.
Учені вважають, що здоров'я — це «стан повного фізичного, духовного й соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб та фізичних дефектів». А от у побутовому розумінні здоров'я — це всього-на-всього відсутність хвороб. Багатьох людей, перш за все, цікавить фізична складова здоров'я, проте вона не єдина, хоча й є дуже важливою.
Отже, щоб бути здоровим, недо­статньо мати тільки здорове тіло. Адже, якщо людина не живе ду­ховним життям, її фізичні ре­зерви швидко вичерпуються, що неминуче призведе до хвороби. Якщо людина перебуває трива­лий час в атмосфері страху, стре­су, це може призвести до онкологічних, серцево-судинних чи психічних захворювань.
І навпаки, в історії людства відомі випадки, коли завдяки ве­ликій духовності та вірі люди з надзвичайно важкими захворю­ваннями чи травмами не тільки одужували, але й поверталися до активного життя.
Люди, які ведуть здоровий спосіб життя, відрізня­ються високою духовністю, дотри­муються правил безпеки праці, за­лишаються здоровими і активними до глибокої старості, навіть якщо вони проживають в екологічно за­бруднених регіонах, у великих індустріальних містах чи працю­ють на «шкідливому» виробництві. Здоров'я значною мірою залежить від умов жит­тя і праці, що визначаються політичним устроєм і рів­нем соціально-економічного розвитку держави, а також від екологічних і географічних чинників навколишнього середовища. Головним же чином воно залежить від спо­собу життя людини, її духовності, світогляду, ставлен­ня до власного здоров'я та до інших людей і природи .
Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)здоров'я визначається надзвичайно різними складовими. Вони взаємопов'язані, й кожна з них робить свій внесок у здоров'я лю­дини. Людину вважають здоровою тільки тоді, коли вона здорова фізично, соціально, психічно і духовно.


Фізична — складова, що визначає фізичний (тілесний) стан люди­ни, її розвиток. Це можливість виконувати певні дії: рухатися, працю­вати, пристосовуватися до змін довкілля.
Соціальна — складова, що окреслює ефективну взаємодію люди­ни із соціальним середовищем (сім'я; колектив учнів у класі, гуртку; суспі­льство). Відповідний соціальний статус людини, вміння спілкуватися з навколишніми дає змогу створити належні умови для формування і зміцнення здоров'я.
Емоційна — здатність розуміти почуття, висловлювати і контро­лювати їх. Важливо комфортно почуватися, беручи до уваги емоції людей, що тебе оточують.
Інтелектуальна — здатність сприймати, засвоювати та аналізува­ти інформацію, творчо її використовувати для прийняття відповідних рішень щодо поліпшення стану свого організму.
Духовна складова — основа здоров'я, що показує самовдосконалення і духовний розвиток особистості, який виявляється у розумінні сутності довкілля, набутті унікальної властивості вибору власної віри.
Бережіть здоров’я з молодих літ, зміцнюйте і примно­жуйте його! Не розтринькуйте даремно цей безцінний скарб, дарований вам, Природою і вашими предками. Ваше здоров'я значною мірою залежить від кожного з вас.


ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ:

Як допомогти дитині різного віку

ЯКЩО ВАША ДИТИНА...
ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО…
ЯК ДОПОМОГТИ?
Немовлята та діти молодшого віку
Погано спить, не хоче йти у ліжечко, не хоче спати сама або просинається серед ночі з криками.
Коли діти бояться, вони хочуть, щоб з ними поряд був хтось рідний і безпечний. Вони починають хвилюватися, коли вас немає поруч. Якщо під час катастрофи вам довелося розлучитися, то необхідність засинати на самоті нагадує дитині про ті часи.

Час перед сном – це час спогадів, адже ми нічим іншим не зайняті. Дітям часто сниться те, що їх лякає, тому сама перспектива йти у ліжко може бути страшною.

Зрозумійте, що дитина створює такі “проблеми” ненавмисно.
Якщо це можливо, дозволяйте дитині спати поруч з вами. Однак поясніть, що це – лише тимчасове явище.

Вигадайте “порядок” відходу до сну: казка, молитва, обійми тощо. Розкажіть дитині, що такий порядок виконуватиметься щодня, і дитина знатиме, чого чекати.

Обійміть дитину і скажіть, що вона у цілковитій безпеці, що ви поряд і нікуди не зникнете.

Це може зайняти деякий час, але чим безпечніше почувається дитина, тим краще вона спатиме.
Хвилюється, що з вами щось трапиться.
Такий страх є нормальною реакцією на пережите.

Страх може посилюватися, якщо ваша дитина переживала часи небезпеки окремо від рідних.
Нагадайте дитині і собі, що зараз – все гаразд і ви у безпеці.

Якщо певна небезпека для вас все ж існує, розповідайте дитині про те, що ви робите для її власної безпеки.

Переконайтеся, що якщо з вами дійсно щось трапиться, про вашу дитину попіклуються. Це дозволить знизити рівень тривоги.

Знайдіть спільні позитивні заняття, щоб відволікти дитину від тривожних думок. Почитайте книгу, поспівайте разом – робіть те, що подобається дитині.
Не хоче гратися чи займатися чимось.

Демонструє відсутність будь-яких почуттів -  щастя чи-то суму

Ви потрібні своїй дитині. З огляду на пережиті тривожні події дитина може сумувати або бути шокованою.

У стані дистресу деякі діти кричать, а деякі приховують свої почуття. Якою б не була її реакція, дитина потребує вашої любові та ласки.
Сядьте поряд, огорніть дитину руками. Покажіть, що ви піклуєтеся про неї. Спробуйте “розшифрувати” дитячі почуття і скажіть, що сум, лють чи тривога – це цілком нормально. “Схоже, що ти нічого не хочеш робити? Мабуть тобі сумно. Сумувати – це нормально. Хочеш, я з тобою посиджу?”

Знайдіть спільні позитивні заняття, щоб відволікти дитину від тривожних думок. Почитайте книгу, поспівайте разом – робіть те, що подобається дитині.
Багато плаче.
Можливо, внаслідок надзвичайної ситуації життя вашої родини докорінно змінилося, тому цілком природно що ваша дитина сумує.

Дозволити дитині сумувати, при цьому заспокоюючи та втішаючи її – це спосіб допомогти їй навіть у такому стані.

Якщо вас самих переповнює сум, шукайте підтримки інших. Ваш стан безпосередньо відображається на стані дитини. 
Дозволяйте дитині демонструвати свій смуток.

Допоможіть їй висловлювати свої почуття і поясніть, чому вони з’являються: “Думаю, тобі сумно. Дійсно, є від чого сумувати...”

Підтримуйте дитину: будьте поруч, приділяйте їй більше уваги та часу.

Підтримуйте у дитині надію на краще майбутнє. Розмовляйте про те, як ви житимете далі і що робитимете, наприклад, відвідаєте друзів і родичів тощо.

Подбайте про себе і свій стан.
Дошкільнята
Боїться, що біда повернеться.
Страх повторення катастрофи є цілком природнім – дитині потрібно доволі багато часу, щоб знову почувати себе у безпеці.

Дуже важливо у цьому сенсі захистити дитину від будь-яких нагадувань та заспокоювати її.
Пояснить дитині відмінності між самою подією та спогадами про неї.

Скажіть наступне: “Дощ не обов’язково означає повернення урагану. Навіть сильна злива не завдасть нам такої шкоди, як ураган”.

Намагайтеся обмежити контакти дитини з телебаченням, радіо та комп’ютерами, адже історії про катастрофи можуть повернути її страх.
Не розуміє, що смерть – це незворотне явище. Зважаючи на притаманне дошкільнятам “магічне мислення”, вони можуть вважати, що своїми думками викликали смерть, або що померла людина згодом повернеться.

Втрата домашнього улюбленця або улюбленої іграшки може спричинити справжнє горе.
Дитині потрібно надавати правдиві та адекватні віку пояснення реальності смерті, позбавляючи від хибних надій.

Мінімізація почуттів стосовно втрати улюбленця або іграшки не допоможе дитині відновитися.
Стежте за тим, що хоче знати ваша дитина. Давайте прості відповіді і стимулюйте додаткові запитання.

Дозволяйте дитині брати участь у культурних та релігійних ритуалах скорботи.

Допоможіть дитині знайти власний спосіб прощання, наприклад, через світлі спогади, молитви чи запалення свічок за померлими.

Завжди будьте чесними: “Ні, Сірко не повернеться, однак ми можемо думати про нього, говорити та згадувати, яким чудовим собакою він був”.

І далі: “Пожежник сказав, що врятувати Сірка було неможливо, і це не твоя провина. Я знаю, як ти за ним сумуєш”.
Не розмовляє, поводиться дуже тихо або не може висловитися, що саме його / її турбує.
Ви потрібні дитині для того, щоб демонструвати звичайні почуття – злість, сум та тривогу за життя батьків, друзів, братів і сестер.

Ви не можете змусити дитину говорити, однак дайте їй зрозуміти, що вона може заговорити з вами коли буде готова. 
Малюйте “смайлики” для зображення різних почуттів. Придумайте історію про кожного, наприклад: “А пам’ятаєш, коли будинок почало заливати водою, у тебе обличчя було схоже на це”.

Поясніть, що діти бувають дуже засмучені, коли їхня домівка пошкоджена.

Допоможіть дітям висловлювати свої почуття за допомогою іграшок чи малюнків. А потів використайте слова, що переконатися у їхніх почуттях: “Це – дійсно страшна картинка. Ти справді злякався, коли побачив воду у будинку?”
Школярі
Відчуває відповідальність за те, що сталося
Діти шкільного віку можуть вважати, що саме через них сталося лихо, або що саме вони могли змінити ситуацію. Часто вони приховують свої переживання.
Надавайте дітям можливості висловлювати своє занепокоєння та переживання.

Заспокоюйте їх і повторюйте, що у тому, що сталося, немає їхньої вини.

Поясніть: “Після такого нещастя багато дітей і навіть їхні батьки думають про те, чи можна було вчинити по-іншому, або чи можна було зробити хоч щось. Це не означає, що вони у чомусь винні. Зрозумів? Пожежник сказав, що ніхто б не зміг врятувати твого собаку і ти ні в чому не винний”.
Переповідає або знову і знову переграє подію, що сталася.
Це – нормальна реакція на кризу. Якщо дозволяти дитині говорити або розігрувати подію, при цьому заохочуючи позитивне вирішення через гру або малювання, це зрештою допоможе їй заспокоїтися і почувати себе краще.
Поясніть: “Ти малюєш багато картин того, що сталося. Знаєш, інші діти теж так роблять”.

“Можливо, тобі варто намалювати свою школу, коли її відбудують. Якою вона має бути?”
Розгублена, не розуміє, що трапилося.
Хоча діти шкільного віку загалом краще розуміють природу речей та взаємозв’язків, вони усе ще не здатні мислити абстрактно та логічно, як дорослі.

Водночас вони борються зі змінами і інколи вдаються до “магічного мислення”. Відтак вони не до кінця усвідомлюють те, що сталося.

Без чітких пояснень дорослих вони “заповнюватимуть прогалини” на власний розсуд.
Виправляйте хибні уявлення та надавайте на прохання дитини якомога чіткіші пояснення того, що насправді сталося. Уникайте деталей, які можуть налякати дитину і водночас намагайтеся заспокоїти її: “Я знаю, що інші діти говорять про нові торнадо, але зараз ми з тобою у цілком безпечному місці”.

Продовжуйте відповідати на питання і переконувати дитину, що ваша родина у безпеці. Не дратуйтеся.

Ваші діти повинні значи, чого їм чекати у майбутньому. Розповідайте їм про плани стосовно навчання чи нового місця проживання.

Нагадайте дитині, що є спеціальні люди, які забезпечують захист і благополуччя родин і що за необхідності ви можете звернутися до них. 
Підлітки
Може створювати проблеми для вас і вдаватися до самодеструктивної поведінки (алкоголь, наркотики, незахищений секс, схильність нещасних випадків тощо).
Навіть за кращих обставин усі підлітки переживають перехідний процес виходу з дитинства та вступу у доросле життя. І навіть у спокійні та мирні часи цей процес часто супроводжується викликами і проблемами поведінки. Ситуація може загостритися у період кризи.

Сварки та прочухани лише погіршать самопочуття підлітка. 
Допоможіть підлітку усвідомити, що кидати виклик усьому світу, аби показати свої почуття – це дуже небезпечно: “Багато твоїх ровесників і навіть дорослі втрачають контроль і гніваються через те, що сталося. Щоб прийти до тями, вони починають пити або вживати наркотики. Такі емоції – це нормально, однак вдаватися до алкоголю не варто. Це жодним чином не позбавить тебе від проблем”.

Деякий час спостерігайте, чим займається і що планує робити ваша дитина. Поясніть: “У такі часи мені вкрай важливо знати, де ти знаходишся і як з тобою зв’язатися”. Переконайте підлітка, що це тимчасовий захід, і ви припините своє “стеження” як тільки ситуація нормалізується.

Обмежте доступ до алкоголю та наркотиків. Розмовляйте з дитиною про небезпеки незахищених статевих контактів.
Боїться повторення та реакцій на нагадування про трагічні події.
Страх повторення катастрофи є цілком природним, тому відчуття безпеки повернеться до підлітка лише через деякий час.
Допоможіть підліткові визначити нагадування, що найбільше його лякають, наприклад, окремі люди, місця, звуки, запахи, відчуття, години дня тощо, і поговоріть з підлітком про відмінності між справжньою подією і спогадами, пов’язаними з нею. Поясніть: “Коли тобі щось нагадує про катастрофу, намагайся переконати себе, страшними є лише спогади про неї, але тепер усе по-іншому. Ураган закінчився і я у безпеці”.

Поясніть, що матеріали у ЗМІ можуть відновити страх повернення біди. Поясніть: “Новини можуть засмутити тебе, тому що вони знову і знову показують ще, що сталося. Можливо, варто на деякий час  вимкнути телевізор?”
Тривожиться про тих, хто вижив, та про інші родини.
Підлітків зазвичай дуже сильно непокоять долі інших людей і те, що їм не вдалося їм допомогти.
Заохочуйте вашу дитину до  підтримки та допомоги іншим, однак стежте за тим, щоб це не перетворилося на тягар. Допоможіть підліткові знайти змістовні проекти, які йому / їй під силу, наприклад, прибирання каміння та сміття з території школи, збір коштів та речей нужденним тощо.
Прості кроки, які допоможуть вашим дітям эффективно бороться зі стресом:
-        Навчите дитину техніці розслаблення. Ви можете показати йому просту техніку релаксації, наприклад, таку, як глибоке дихання.
-        Заохочуйте вашу дитину розповідати про свої страхи і ні в якому разі не дозволяйте собі сміятися над ними. Допоможіть йому знайти шляхи боротьби з цими страхами.
-        Поговорите з дитиною про минулий день в школі, поцікавтеся подіями, які сталися. Це допоможе йому понизити тиск, який робить на нього учбовий процес і однолітки.
 -       Організовуйте чіткий розпорядок дня для своєї дитини. Це дозволить йому відчувати себе у безпеці і бути розслабленішим. Але не лайте його і не зліться, коли він іноді спить більше встановленого за розкладом часу.
-        Відмінною ідеєю буде залучити дитину в розслабляючі вправи або зайняття йогою.
-        Навчайте дитину сміятися як можна частіше. Це розслабить його і допоможе забути про стрес.
 -       Якщо ви бачите, що дитину щось турбує, скажіть йому що ви, помітили, що він переживає або чимось стурбований. М'яко попросите його розповісти про те, що його хвилює.
-        Ваша дитина часто не знає, як розпізнати свої почуття. Навчіть його визначати емоції, такі як злість, розчарування, смуток і інші. Це допоможе йому розвинути свої комунікативні навички і ефективніше боротися із стресом.
 -       Дозвольте вашій дитині усвідомити свої почуття і обговорите з ним те, що б ви зробили в тому або іншому випадку.
-        Допоможіть дитині досліджувати шляхи самостійного виходу із стресу. Ви можете почати дискусію, але не робіть за нього вибір. Наприклад, ви можете запитати: "Як ти думаєш, читання твоєї улюбленої книги допомагає тобі розслабитися"?, замість "Читання цієї книги допоможе тобі зняти напругу".
-        Вчить дитину вирішувати свої проблеми самостійно. Не вирішуйте за нього.
-        Якщо дитина не налагоджена говорити про свої переживання, не примушуйте його робити це в обов'язковому порядку. Просто позначте, що ви завжди будете поруч, якщо він захоче ними поділитися з вами.
-        Стежите за тим, що ваша дитина дивиться по телевізору. Іноді кадри з передач або фільмів можуть змусити його почувати себе незахищеним або сприяти розвитку стресу.
-        Використайте ролеву гру. Зіграйте дитину в конкретній ситуації, а він нехай подивиться на ситуацію з боку. Це допоможе йому позбавитися від стресу самостійно.
-        Заохочуйте вашу дитину в розвитку його хобі, таких як читання, настільні ігри, спортивні секції і тому подібне
-        Допоможіть вашій дитині стати самостійним. Це допоможе йому підвищити стресостійкість.
 -       Якщо дитина любить вибирати дозвольте йому це, давши декілька можливостей для вибору. Наприклад, ви можете дозволити йому вибрати з двох нарядів той, в якому він відправиться на день народження до друга. Але не заходите занадто далеко, наприклад, дозволивши йому вибирати чи робити йому домашнє завдання сьогодні увечері або завтра вранці.
-        Якщо ви затримуєтеся і не устигаєте забрати дитину вчасно з школи, повідомите його про це. Це може сильно зменшити його тривогу, якщо він не побачить вас у встановлений час.
-        Переконаєтеся, що у дитини добре спланований час підготовки до сну і правильно підібраний режим. Відсутність чіткого вечірнього розпорядку може призводити до стресу.
-        Як батько, ви повинні помічати сигнали, які вказують на можливість появи або наявність стресу у дитини. Не варто нехтувати допомогою шкільного психолога, до якого ви можете звернутися за порадою, якщо помітили які-небудь зміни в поведінці дитини, які можуть сигналізувати про наявність стресу. Типові симптоми стресу можуть включати нетримання, зміну в поведінці і звичках, зміни смакових переваг і часті хвороби. Пам'ятайте, що ви зобов'язані звернутися по медичну допомогу, у випадку якщо дитина страждає від стресу довше за місяць.

Практичний психолог Приходько А. С.