понедельник, 2 апреля 2018 г.


Ефективні батьківські збори. Поради класним керівникам

За статистикою, в середньому батьки за час навчання своєї дитини в школі відвідують приблизно 40 батьківських зборів і проводять на них близько 80 годин свого життя. Для того щоб батьківські збори пройшли цікаво та ефективно як для батьків, так і для класного керівника, необхідно враховувати ряд психологічних аспектів його підготовки, організації та проведення.
Батьківські збори є необхідним елементом шкільного життя і важливим інструментом в роботі шкільного вчителя. Вчителі та батьки впливають на розвиток, навчання і виховання дітей, тому необхідно їх взаємодія, формою якої є батьківські збори.
Головне завдання батьківських зборів - спільно з батьками знайти вирішення виникаючих проблем у вихованні та навчанні дітей. Крім цього, батьківські збори можуть використовуватися для того, щоб підвищити педагогічну культуру батьків, стимулювати їх участь в житті класу, відповідальність за виховання своїх дітей.
Перш ніж почати підготовку до батьківських зборів педагогу корисно згадати про те, навіщо батьки відвідують батьківські збори. Як правило, вони роблять це з наступних причин.
По-перше, батьки бажають отримати від педагогів і адміністрації інформацію про свою дитину, її навчальні успіхи і поведінку. Психологічно за цим часто криється неусвідомлене бажання батьків переконатися, що їхня дитина не гірше інших дітей.
По-друге, на батьківських зборах батьки можуть отримати конкретні рекомендації про те, на що слід звернути увагу, що важливо відстежити і проконтролювати в навчальній і позанавчальної діяльності дитини.
По-третє, батькам важливо дізнатися і сформувати своє власне враження про тих людей, з якими дитина взаємодіє в установі.
По-четверте, в ході зборів проходить обговорення з педагогами та адміністрацією різних конфліктних ситуацій.
Безумовно, батьківські збори є також формою продуктивного спілкування батьків між собою для знайомства, обміну інформацією, вирішення спільних проблем учнів і т.д.
Розуміння і врахування цих факторів дозволить педагогу успішно підготуватися і грамотно вибудувати структуру батьківських зборів.
Підготовка батьківських зборів передбачає визначення його теми і прийняття рішення про те, кого слід запросити на збори (представників адміністрації, вчителів, шкільного психолога, гостей).
Вибір теми батьківських зборів слід пов'язати з цілями поточної діяльності класу, особливостями протікання процесів навчання і виховання, напрямками побудови взаємин школи і родини.
Теми батьківських зборів можна визначити заздалегідь на більш тривалий період (рік і більше), проте в цьому випадку вчителю доцільно узгодити їх з батьками учнів.
Слід пам'ятати про те, що розмова на батьківських зборах не може бути обмежений розглядом лише навчальних справ школярів, тому педагогу потрібно врахувати більш широкий спектр питань, які зачіпають різні аспекти інтелектуального, духовно-морального та фізичного розвитку дітей.
Порядок чергових зборів в більшості випадків визначається вчителем спільно з батьками або з урахуванням їх думок, інакше відвертого зацікавленого розмови з боку батьків на самих зборах може не вийти.
Вибір теми і питань для обговорення на батьківських зборах дуже важливий. З точки зору психології вчителю краще визначити одну найбільш важливу проблему, що стосується учнів класу, і на її обговоренні побудувати розмову з батьками.
В якості основних напрямків, за якими можна визначити конкретну тему, учителем можуть бути обрані наступні:
• підведення підсумків спільної діяльності педагогів, учнів і батьків за півріччя або навчальний рік;
• підвищення педагогічної культури батьків, поповнення їх знань з певних питань виховання дитини в сім'ї та школі;
• демонстрація і аналіз навчальних досягнень учнів класу, визначення їх потенційних можливостей;
• пропаганда досвіду успішного сімейного виховання, профілактика невірних дій по відношенню до дітей з боку батьків.
Напередодні зборів класному керівнику доцільно провести співбесіду з іншими вчителями класу. Метою такої зустрічі може стати обговорення навчальних досягнень і особливостей поведінки учнів на уроках. Отриману інформацію в подальшому можна використовувати для аналізу та узагальнення практики участі школярів в освітньому процесі.
Слід також визначити організаційну форму батьківських зборів: традиційне зібрання, круглий стіл, конференція, активна дискусія та ін. Застосування практичних форм батьківських зборів дозволить педагогу урізноманітнити способи організації розумової і практичної діяльності батьків, активніше залучити їх до обговорення поставлених питань.
Незважаючи на те що порядок батьківських зборів розробляється самостійно педагогом і носить творчий характер, необхідно, щоб вона включала в себе наступні складові частини.
1. Вступне слово класного керівника
На даному етапі класний керівник повинен озвучити порядку денного зборів, визначити його цілі і завдання, познайомити з порядком спільної роботи його учасників, уявити запрошених на збори, підкреслити актуальність обговорюваних питань. Це повідомлення має бути нетривалим, але одночасно містити достатню інформацію для формування у батьків уявлення про цілі, завдання і організаційних моментах проведеного зборів. Важливо з перших хвилин зборів мобілізувати, зацікавити і підготувати батьків до активної участі в ньому.
2. Аналіз навчальних досягнень учнів
У цій частині батьківських зборів класний керівник повинен розповісти батькам про загальні результати навчальної діяльності класу. На самому початку йому варто попередити батьків, що відповіді на конкретні питання про успішність саме їх дитини вони отримають окремо, в рамках персональної зустрічі. В ході знайомства учасників батьківських зборів з думкою вчителів слід пам'ятати про підвищену тривожність батьків, тому, передаючи ті чи інші судження, потрібно відмовитися від суб'єктивних оцінок. Розмову потрібно вести не стільки про оцінки, скільки про якість знань учнів.
3. Ознайомлення батьків зі станом емоційного клімату в класі
Класний керівник на цьому етапі аналізує поведінку хлопців в значущих для них ситуаціях (на уроках, на перервах, у їдальні, на екскурсіях і т.д.). Темою розмови можуть бути і взаємини, і мова, і зовнішній вигляд учнів, і інші актуальні питання, пов'язані з поведінкою дітей. Батьки, так само як і педагоги, повинні розуміти значення школи як інституту спілкування, в якому дитина отримує цінний досвід взаємодії з іншими людьми. Ця мета не менш важлива, ніж навчання сумі наукових знань. Вчителю слід бути гранично делікатним, уникати негативних оцінок на адресу конкретного учня, а тим більше з батьків.
4. Психолого-педагогічна освіта
Цей компонент батьківських зборів не потрібно виділяти в окремий пункт порядку денного зборів, він повинен бути природним чином включений в структуру інших його складових. Класному керівнику доцільно запропонувати батькам інформацію про новинки педагогічної літератури, про цікаві виставках, фільмах, які вони можуть відвідати разом з дитиною. Для висвітлення окремих питань має сенс запрошувати на збори педагога-психолога, соціального педагога, інших фахівців. В цьому плані батьківські збори - прекрасна можливість розповісти про зміст роботи цих фахівців і налагодити їх контакт з батьками.
5. Обговорення організаційних питань (екскурсії, класні вечори, і т.д.)
Обговорення складається зі звіту про проведену роботу та інформації про майбутні справах.
6. Особисті бесіди з батьками.
На цьому етапі особливим об'єктом уваги вчителя повинні стати батьки дітей, що мають проблеми в навчанні і розвитку. Складність полягає в тому, що дуже часто ці батьки, побоюючись критики, уникають батьківських зборів, і класний керівник повинен прагнути забезпечити їм почуття безпеки, дати зрозуміти, що їх не засуджують, а прагнуть допомогти. Збори повинні просвіщати батьків, а не констатувати помилки і невдачі їх дітей у навчанні. З точки зору психолога, дуже ефективна тактика приєднання, яка починається словами: «Я вас розумію!». Однак це не означає, що батьки інших дітей повинні бути обділені увагою. Бажано, щоб класний керівник знав, що сказати кожному з них.
Для організації спілкування з батьками важливо знайти оптимальний варіант поведінки, який створить атмосферу взаєморозуміння і поваги. В цьому випадку батьківські збори буде найбільш ефективним способом взаємодії педагогів і батьків.
В ході проведення батьківських зборів педагог повинен враховувати психологічні особливості та стереотипи окремих батьків, в силу яких вони можуть проявляти недовіру, напруженість і навіть агресію.
Так, наприклад, деякі батьки дотримуються думки, що школа повинна компенсувати брак уваги, виховання і часу, яке їм не вдається приділяти своїм дітям. А це, в свою чергу, може привести до невиправдано завищених вимог з боку батьків по відношенню до класного керівника. Завдання вчителя в такій ситуації - подолати внутрішній опір батьків і сформувати мотивацію до спільної діяльності.
При взаємодії необхідно враховувати нагальні завдання, які мають місце в сім'ї і проявляються в школі. Важливо пам'ятати, що учасників зборів не потрібно піддавати оцінці, їх потрібно направляти, а не тиснути на них або, що ще гірше, засуджувати.
З огляду на, що батьківські збори - одна з форм соціально-психологічної взаємодії школи та батьків, можна дати кілька дієвих порад класному керівнику по підвищенню його ефективності.
Перед зустріччю з батьками педагогу необхідно зняти власну напругу, бути спокійним і зібраним. Це допоможе створити в ході зборів добрі, довірчі відносини з батьками.
На проведення батьківських зборів слід відвести не більше півтори години. По-перше, це той період, протягом якого батьки здатні адекватно сприймати інформацію, брати активну участь в обговоренні тих чи інших питань. По-друге, слід берегти особистий час людей, запрошених на збори. Тому для педагога доречним буде встановити регламент і суворо стежити за його дотриманням. Перед початком батьківських зборів педагогу слід оголосити ті питання, які він планує обговорити з батьками.
З точки зору психології починати розмову треба з позитивного, потім говорити про негативний, а завершувати розмову доцільно пропозиціями на майбутнє. Про погане потрібно говорити в загальному, не називаючи прізвищ. У поганих учнів вчителю потрібно знайти гарне і похвалити їх за щось при всіх. Про хороше можна говорити при всіх, про недоліки - індивідуально з кожним з батьків.
Розмовляти з батьками слід спокійно і доброзичливо. Важливо, щоб батьки всіх учнів - і благополучних, і дітей групи ризику - пішли зі зборів з вірою у свою дитину. Під час обговорення проблемних питань вчитель може спиратися на життєвий і педагогічний досвід найбільш авторитетних батьків.
Спілкуватися потрібно зрозумілою батькам мовою, без вживання спеціальної термінології. За допомогою мови, інтонацій, жестів та інших засобів необхідно дати батькам відчути повагу і увагу педагога до них.
Педагогу слід відмовитися від повчань, нотацій, зарозумілості. Бесіду слід будувати виходячи з співпраці обох сторін: спробувати зрозуміти батьків, правильно визначити хвилюючі їх питання. Потрібно прагнути переконати батьків в тому, що у школи та сім'ї одні й ті ж загальні завдання.
Необхідно також дотримуватися конфіденційності інформації (все, що відбувається на зборах, не повинно виноситися за його межі).
Результатом спільної роботи на батьківських зборах повинна стати впевненість батьків в тому, що у вихованні дітей вони завжди можуть розраховувати на підтримку класного керівника і допомогу інших учителів школи.
Класному керівнику, організуючим батьківські збори, не слід засуджувати за неявку відсутніх батьків, порівнювати успіхи окремих учнів і різних класів, давати негативну оцінку всьому класу.
Педагог не повинен забувати, що головними показниками ефективності батьківських зборів є активна участь батьків, обговорення поставлених питань, обмін досвідом, відповіді на питання, поради та рекомендації.
Підведення підсумків зборів проходить на самих зборах. Необхідно зробити висновки, сформулювати необхідні рішення, дати інформацію про підготовку до наступного зібрання. Важливо з'ясувати ставлення батьків до проведеного зборам - для цього можна підготувати опитувальні листи для запису їх оцінок і побажань, які згодом стануть предметом роздумів для класного керівника. Дійсно, для вчителя важливо не тільки збори, але і його результати, оскільки їх аналіз дозволить скорегувати педагогічну роботу з учнями, вибудувати подальші відносини з батьками, поліпшить розуміння проблем обох сторін.
З точки зору психолога, формування у батьків установки на подальшу тісну співпрацю зі школою відбувається успішніше, якщо в кінці зборів класний керівник подякує батьків за успіхи у вихованні дітей, відзначить тих з них, хто брав активну участь у підготовці зборів і ділився на ньому досвідом сімейного виховання.
Дуже важливо, щоб заключна частина зборів стала прологом до подальшої спільної роботи педагога і батьків за рішенням завдань, виявлених в ході обговорення.
Батьківські збори є досить ефективною формою зворотного зв'язку з батьками, заснованої на спільності їх інтересів і переживань, що стосуються їхніх дітей. Тому грамотно організоване і проведене батьківські збори дає можливість не тільки вирішити певні питання, пов'язані з навчанням дітей, але і допомагає вчителю будувати довгострокове взаємодія з батьками і бути впевненим в тому, що найбільш важливі завдання стануть предметом колективного розгляду і будуть своєчасно вирішені.


Комментариев нет:

Отправить комментарий